Zakres Świadczonych Usług

Zakres świadczonych usług

Laboratorium świadczy następujące usługi dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych:

- MRSA, VISA lub VRSA, MLSB u gronkowców
- VRE i HLAR u enterokoków
- ESBL, MBL, KPC, OXA-48 u pałeczek Gram ujemnych
- BLNAR u Haemophilus inluenzae
- PRSP u Streptococcus pneumaniar

Procedury przedlabolatoryjnedotyczące przygotowania się do badania mikrobiologicznego przed pobraniem materiału.

Materiały kliniczne - sposób pobrania i transport

 

UKŁAD ODDECHOWY:

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

Jama nosowo-gardłowa, Migdałki

wymaz z błony śluzowej

jałowa probówka/podłoże transportowe

temp.pokojowa/2h

 

Zatoki

aspirat

podłoże transportowe 

temp.pokojowa/do 72h

 

Oskrzela

plwocina

około 3 ml-odkrztuszona rano, na czczo po uprzednim wykonaniu toalety jamy ustnej i po dokładnym wypłukaniu jej przegotowaną wodą, jałowy pojemnik

lodówka(4-8oC)/do 4h ale nie dłużej niż 24h

 

aspirat, BAL

jałowy pojemnik

lodówka(4-8oC)/do 4h ale nie dłużej niż 24h

 

Płuca

bronchoaspirat pobrany metodą szczoteczkową

jałowy pojemnik małą objętością jałowej soli fizjologicznej

lodówka(4-8oC)/do 4h ale nie dłużej niż 24h

 

Jama opłucnej

bioptaty z płuca i opłucnej (ropnie) 

jałowy pojemnik z małą objętością jałowej soli fizjologicznej lub system transportowy dla beztlenowców

materiału nie wolno oziębiać

 
         

Wymazy z rurek intubacyjnych, tracheostomijnych itp. nie są materiałami diagnostycznymi w zakażeniach dróg oddechowych

Ucho

aspirat

podłoże transportowe 

temp.pokojowa/do 72h

 

wymaz z przewodu słuchowego zew. lubmałżowiny usznej

jałowa probówka/podłoże transportowe

   

Oko

       

Spojówka

 

jałowa probółwka/podłoże transportowe/podłoże namnażające

lodówka(4-8oC)/2h

wymazówki z alginianem wapnia lub z dakronu

Rogówka

zeskrobiny

podłoże namnażające oraz rozmaz na szkiełku podstawowym

temp.pokojowa

 

Gałka oczna

aspirat

jałowa probówka lub podłoże namnażające

materiał należy przesłać jak najszybciej do badania

 

 

PRZEWÓD POKARMOWY

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

J.cienkie

j.grube

kał, wymaz z odbytu

jałowy pojemnik, próbka wielkości grochu

lodówka(4-8oC)

 

 

DROGI MOCZOWE

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

Mocz

1 mL, środkowy strumień

jałowy pojemnik lub podłoże transportowo-wzrostowe

 jeżeli mocz nie może być dostarczony w ciągu 2h, powinien być przechowywany w lodówce w 4oC)

 

Mocz

nakłucie nadłonowe

system transportowy dla beztlenowców

   

 

UKŁAD MOCZOWO-PŁUCIOWY

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

pochwa, szyjka macicy

wymaz

jałowa probówka lub specjalne podłoża transportowe bąd izolacyjne

 

U kobiet ciężarnych pomiędzy 33 a 37 Hbd zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologii oraz CDC (Centers for Disease Control) wykonywane jest badanie w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS, StrepB

srom

wymaz

jałowa probówka lub specjalne podłoża transportowe bądź izolacyjne

 

bez zabiegów higienicznych w obrębie narządów moczowo-płciowych min. 12 godzin przed badaniem bez oddawania moczu min. 2-3h

jajniki jajowody, jama Douglasa

aspirat z ropni

system transportowy dla beztlenowców

 

 
gruczoł krokowy, jadra, najądrza, pęcherzyki nasienne

wymaz wydzieliny z cewki moczowej, nasienie, wydzielina stercza, mocz

jałowa probówka lub specjalne podłoża transportowe bądź izolacyjne

 

 
punktat z ropni system transportowy dla beztlenowców    

 

UKŁAD KRĄŻENIA

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

krew

 

odpowiednie podłoża namnażające dla bakterii tlenowych i beztlenowych

podłoża powinny być ogrzane do temp. 35-37oC  

cenniki naczyniowy, materiał śródoperacyjny-zastawka

 

jałowy pojemnik z omierzoną objętością jałowej soli fizjologicznej

   

 

UKŁAD NERWOWY

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

Płyn mózgowo-rdzeniowy

 

2 jałowe probówki lub podłoże transportowo-wzrostowe

podłoża powinny być ogrzane do temp. 37oC;nie wolno materiału przechowywać w tep. Poniżej 30oC

 

 

SKÓRA, T-KA PODSKÓRNA

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

skóra, t-ka podskórna

wymaz ze zmian powierzchniowych, głębokich owrzodzeń, ran, ropni otwartych lub aspirat

jałowa probówka lub podłoże transportowe 

lodówka(4-8oC)/2h

 
 

aspirat z ropnia zamkniętego

system transportowy dla beztlenowców

   

 

INNE

Miejsce infekcji

rodzaj materiału

sposób transportu

czas transportu/temperatura

UWAGI

Jama otrzewna

   

lodówka(4-8oC)/2h

 

Jama stawowa

   

lodówka(4-8oC)/2h

 

Różne tkanki

       

Rany

   

lodówka(4-8oC)/2h

 

Ropnie

   

lodówka(4-8oC)/2h