Polcargo

Usługi

Współpracujemy z 85 firmami o światowym znaczeniu i z 300 firmami polskimi uczestniczącymi w międzynarodowym obrocie towarowym. W chwili obecnej zatrudniamy 138 pracowników, z których niektórzy są naukowcami z tytułami doktorskimi.

W czerwcu 2001r. jako trzecia jednostka w Polsce, a pierwsza niepaństwowa zdobyliśmy certyfikat akredytacji jednostki kontrolującej typu A w zakresie kontroli zbóż, węgla, nawozów i pasz.

Zakres Usług


Branża
chemiczna

Branża Chemiczna oferuje profesjonalne usługi rzeczoznawcze w zakresie handlu towarami chemicznymi.

Branża
towarów
przemysłowych

Podstawowym naszym zadaniem jest sprawdzenie rodzaju, wagi, ilości i stanu towarów przemysłowych.

Branża
towarow
masowych

Pracujemy w systemie dwudziestoczterogodzinnym przez cały rok.

Branża
rolno-spożywcza

Świadczymy usługi rzeczoznawcze w zakresie wielu towarów rolno - spożywczych.

Laboratoria

W laboratoriach Polcargo International wykonywane są skomplikowane analizy wody i ścieków, żywności, paliw stałych i ciekłych, biopaliw, oraz chemikaliów.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia morskie dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy na morzu i śródlądziu.

Szeroki zakres produktów badanych w Laboratorium Centralnym można podzielić na dwie duże grupy:

Branża rolno - spożywcza

Obejmująca towary rolno - spożywcze takie jak: zboża i nasiona oleiste, oleje roślinne, owoce i produkty owocowe, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, różne rodzaje pasz zwierzęcych, takich jak śruta sojowa i produkty rzepakowe, cukier i produkty pochodne (melasa, wysłodki itp.)

Branża badań chemicznych

Zajmuje się analizami węgla, koksu, paliw płynnych - olejów napędowych, benzyn i innych produktów ropopochodnych, surowcami, nawozami, solą i innymi chemikaliami