Certyfikaty


Na tej stronie znajdują się linki do stron zawierających certyfikaty potwierdzające kompetencje Polcargo International w podanym poniżej zakresie.

Akredytacja jednostki kontrolującej zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17020:2012
Akredytacja laboratorium badawczego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025
Akredytacja firmy jako weryfikatora rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z PN-EN ISO 14065
Akredytacja firmy jako jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Potwierdzenie członkostwa GAFTA Analyst oraz GAFTA Superintendent
Członkostwo w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych
Świadectwo przyznania Medalu Europejskiego za badania i ocenę jakości towarów
Świadectwo przyznania Medalu Europejskiego za badania i ocenę jakości węgla
Certyfikat Solidna Firma
Członkostwo w FOSFA jako laboratorium
Członkostwo w FOSFA jako jednostka kontrolująca
Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów [KRD]
Potwierdzenie kompetencji w badaniach paliw płynnych (benzyna)
Potwierdzenie kompetencji w badaniach paliw płynnych (olej napędowy)