Weryfikacja raportów emisji gazów cieplarnianych oraz wniosków o rekompensaty pośrednich kosztów emisji

Weryfikacja raportów emisji gazów cieplarnianych oraz wniosków o rekompensaty pośrednich kosztów emisji

Usługa kierowana jest do firm prowadzących instalacje objęte uczestnictwem w Systemie Handlu Uprawnieniami EU ETS.
System Handlu emisjami obejmuje rodzaje działań zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE oraz inne rodzaje działań zgodnie z art. 10a i 24 dyrektywy 2003/87/WE.

Weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych podlegają instalacje ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Polcargo International posiada certyfikat akredytacji PCA w zakresie weryfikacji raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych nr PL-VG-0002 oraz dysponuje zespołem specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, a także profesjonalne podejście w zakresie weryfikacji rocznych raportów emisji CO2 oraz innych działań zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. W ramach udzielonej akredytacji Polcargo International Sp. z o.o. uprawnione jest do wykonywania weryfikacji wniosków o przyznanie rekompensat pośrednich kosztów emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Pobierz wniosek o przeprowadzenie weryfikacji rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych

Pobierz wiosek o weryfikację innych działań zgodnie z art. 10a Dyrektywy 2003/87/WE

Polcargo International świadczy usługi zgodnie z „Ogólnymi warunki weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych”