Laboratoria

W laboratoriach Polcargo International wykonywane są skomplikowane analizy wody i ścieków, żywności, paliw stałych i ciekłych, biopaliw, oraz chemikaliów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod chromatograficznych, spektroskopii, czy też analiz klasycznych.

Identyfikacja i oznaczenia oparte są m.in. o wysokosprawną chromatografię cieczową, chromatografię gazową ze spektrometrią mas, spektrometrię mas w plaźmie podwójnie indukowanej ( był to pierwszy aparat tej klasy w Polsce) i in. Warto wspomnieć, iż rozpoczęliśmy własne badania w tym zakresie, a na wiele skomplikowanych metodyk jako pierwsi zdobyliśmy akredytację. Potwierdzeniem jakości pracy analityków są wyniki badań biegłości – dostępne na żądanie.

Na uwagę zasługuje Pracownia Analiz Sensorycznych w Gdyni. W czasie nasilającej się konkurencji profesjonalna ocena sensoryczna stanowi podstawowe i niezastąpione źródło informacji o produkcie i pomaga budować przewagę konkurencyjną.

Laboratorium Centralne jest członkiem FOSFA INTERNATIONAL (FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS Ltd.), uznanym w zakresie analizy olejów roślinnych, jak również członkiem GAFTA (THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION) w zakresie analiz zbóż i pasz. Pracujemy zgodnie z nie tylko polskimi, ale i międzynarodowymi normami. (tj. ISO, EN, ASTM, DIN,BS,PN,GOST).

Przy Oddziale Katowice funkcjonuje Laboratorium Badań Nieniszczących, które wykonuje badania w zakresie dozoru technicznego. Laboratorium Badań Nieniszczących pracuje zgodnie nie tylko z wymienionymi wyżej normami, lecz również zgodnie z normą Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, co jest potwierdzone w stosownym rejestrze pod numerem L-II-152/09.