Branża chemiczna

Branża Chemiczna oferuje profesjonalne usługi rzeczoznawcze w zakresie handlu towarami chemicznymi.

W szczególności zajmujemy się rzeczoznawstwem i kontrolą:

  • ropy naftowej i paliw płynnych (benzyny, olej napędowy, olej opałowy etc.),
  • innych produktów ropopochodnych i węglopochodnych,
  • chemikaliów płynnych (kwas siarkowy, kwas fosforowy, soda kaustyczna, płynny amoniak),
  • alkoholi surowych i oczyszczonych,
  • nawozów (stałe i płynne),
  • produktów chemicznych i materiałów surowych,
  • minerałów,
  • materiałów budowlanych,
  • towarów niebezpiecznych.