Strona Główna

Polcargo-Informatyka

Polcargo - Informatyka jest twórcą i zarządcą specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystuje Polcargo International (zobacz www.polcargo.pl), akredytowana firma usługowa, od wielu lat realizująca politykę jakości w oparciu o normy zarządzania jakością ISO. Polcargo Int. zatrudnia 138 pracowników w 6 oddziałach w całej Polsce. Sieć WAN Polcargo Int. spięta przy pomocy VPN posiada 110 stanowisk komputerowych. Oddziały firmy są spięte systemem informatycznym zarządzania, które pracuje on-line.

Wieloletnie doświadczenia własne, jak i klientów Polcargo Int. znalazły wyraz w oprogramowaniu, które udostępniane jest pod zakładką Produkty. Z naszych doświadczeń wynika, iż sukces w tej dziedzinie wynika z przede wszystkim z koncepcji zarządzania.

Podstawą dla nas jest założenie, że oprogramowanie ma odzwierciedlać załatwianie spraw, wynikających z celów, które wymagają realizacji poszczególnych zadań, których efekty chcemy zobaczyć i ilościowo ocenić.

Oprogramowanie, które tu proponujemy umożliwia dołączanie dokumentów tworzonych w innych plikach. Nie trzeba rozstawać się z dokumentami Worda, Excela, zdjęciami i in. Można mieć je wszystkie podpięte pod jedną sprawę.

Nasze rozwiązania pozwalają wszechstronnie analizować dane, dokonywać eksportu do arkusza kalkulacyjnego - czy też z niego importować dane, tworzyć analizy wielowymiarowe OLAP, czy wykorzystać rozwiązania typu business intelligence. Szczegółowe rozwiązania przygotowywane są na zamówienie użytkownika.

Cena oprogramowania jest ustalana w zależności od wersji i może być negocjowana. Prowadzimy liberalną politykę licencyjną. W miarę upływu czasu będziemy uzupełniali naszą ofertę o kolejne produkty.