Strona Główna

Polcargo Diagnostyka

W 2014 r Polcargo International rozszerzyło swoją ofertę o mikrobiologię kliniczną. Polcargo-Diagnostyka jma  doświadczoną kadrę, bardzo dobre wyposażenie sprzętowe, a badania wykonywane są fachowo i szybko. Staramy się także, aby ceny naszych usług były dla Państwa konkurencyjne. Naszym celem jest prowadzenie usług najwyższej jakości poprzez system kontroli wewnętrznej procedur opartych o zalecenia Krajowego Ośrodka Referencyjnefgo ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami European Comminittee on Antimicrobial Suscebility (EUCAST) oraz stałe podnoszenie kwalifikacji personelu (szkolenia, konferencje, stadia podyplomowe).

Laboratorium uczestniczy w Krajowych Zewnętrznych Sprawdzianach Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO organizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Gwarantujemy również dostarczanie pełnych i klarownych instrukcji pobierania poszczególnych materiałów, warunki ich przechowywania oraz potrzebne akcesoria (wymazówki, podłoża transportowe, szkiełka do preparatów mikroskopowych, pojemniki na kał i mocz) oraz odbiór tych materiałów 1-2 razy dziennie w wyznaczonych przez Państwa porach dnia. 

Proponujemy także możliwość integracji stworzonego przez nas systemu informatycznego, który rozwijamy w naszych laboratoriach od 2002 r., z posiadanym przez Państwa systemem