Strona Główna

Polcargo Diagnostyka

W 2014 r Polcargo International rozszerzyło swoją ofertę o mikrobiologię kliniczną. Polcargo-Diagnostyka jma  doświadczoną kadrę, bardzo dobre wyposażenie sprzętowe, a badania wykonywane są fachowo i szybko. Staramy się także, aby ceny naszych usług były dla Państwa konkurencyjne. Naszym celem jest prowadzenie usług najwyższej jakości poprzez system kontroli wewnętrznej procedur opartych o zalecenia Krajowego Ośrodka Referencyjnefgo ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami European Comminittee on Antimicrobial Suscebility (EUCAST) oraz stałe podnoszenie kwalifikacji personelu (szkolenia, konferencje, stadia podyplomowe).

Laboratorium uczestniczy w Krajowych Zewnętrznych Sprawdzianach Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO organizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Od 2020 r Polcargo Diagnostyka wykonuje badania w kierunku SARS-CoV-2 metodyką reakcji łańcuchowej polimerazy - PCR. Cena badania wynosi 400zł (wynik w ciągu ok. 24h) lub 300zł (oczekiwanie do trzech dni roboczych). Płatność za test należy uiszczać na rachunek :

POLCARGO DIAGNOSTYKA Sp.  z o.o.

ING : PL91 1050 1559 1000 0090 8139 2269