Zarządzanie plikami

Zarządzanie plikami

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i z powodu konieczności pracy z wieloma dokumentami w Polcargo stworzono system archiwizacji i obiegu dokumentów. Aplikacja pozwala na gromadzenie i uporządkowanie wszystkich dokumantów/plików w systemie, a następnie łatwe ich wyszukiwanie. Połączenie z pocztą elektropniczną zapewnia możliwość wysłania dokumentu także bezpośrednio z systemu, a intefejs do skanera zapis zeskanowanego dokumentu.

Zapytaj o wdrożenie nas, lub naszego autoryzowanego przedstawiciela www.editsystems.com.pl

Zobacz opis

Zobacz prezentację