Badanie skuteczności dezynfekcji z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów wg PN-EN 17272-2020-10

 

Pandemia COVID pociągnęła za sobą konieczność rygorów sanitarnych. Jednak z profilaktyką i zapobieganiem infekcjom mamy do czynienia nie tylko w czasie pandemii. W praktyce szpitalnej zapobieganie zakażeniom stanowi bardzo istotny element postępowania, z którym związana jest skuteczność postępowania dezynfekcyjnego w szerokim zakresie.

Jednym z ważnych aspektów zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest dezynfekcja pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów środków i urządzeń dezynfekcyjnych Polcargo International wdrożyło normę PN-EN 17272-2020-10 oceniającą skuteczność dezynfekcji w szerokim zakresie.

Zwalidowana metoda badawcza PN-EN 17272-2020-10 powoduje pewność rzetelnej i wiarygodnej oceny.