Planowanie eksperymentu

Planowanie eksperymentu

Planowanie eksperymentu określa się jako zespół metod, które wykorzystywane są do stosowania eksperymentów w projektowaniu wyrobu i procesu. Chodzi o stworzenie matematycznego modelu, który będzie w stanie opisać jak wygląda badany system i jak się zmienia pod wpływem różnorakich wykorzystywanych parametrów. Nasza firma zajmująca się przeprowadzeniem badań laboratoryjnych posiada również nowoczesne metody planowania eksperymentu, które przynoszą nam dokładne wyniki badań.
 
Bez wątpienia planowanie eksperymentu to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod służących do badania wpływu zmiennych na wynik przeprowadzonego badania. Metoda taka może być stosowana, by powiększać wiedzę na temat nowych, projektowanych procesów, wyrobów, bądź też do doskonalenia tych już istniejących. Dzięki planowaniu eksperymentu można ustalić problemy i jego źródło. Jeśli uda się zidentyfikować zmienne, które mogą wpływać na analizowany materiał dużo łatwiej będzie określić jakie zmiany można wprowadzić czy ograniczyć zły wpływ niektórych czynników. Właśnie dzięki projektowaniu eksperymentu będziemy mogli określić konkretne poziomy, na jakich należy umieścić zmienne, by udało się optymalizować wynik przeprowadzonego badania.
 
Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by mieć produkt wyższej jakości przy zachowaniu niższych kosztów niż przy wyrobach producentów. Dlatego nieustannie dąży się do redukowania kosztów złej jakości. Aby to było możliwe konieczne staje się planowanie eksperymentu, które daje nam możliwość określenia czynników złej jakości, które mogą generować większe koszty, ale jednocześnie nie poprawiają jakości produktu, który będzie uzyskiwany. Jeśli w procesie planowania eksperymentu uda się określić dokładnie zmienność parametrów będzie można doprowadzić do likwidacji przyczyn zewnętrznych i kontrola procesu stanie się łatwiejsza, a proces będzie mało zmienny.
 
Celem planowania eksperymentu zawsze jest otrzymywanie jak największej wartościowych i wiarygodnych informacji na temat badanego obiektu przy zastosowaniu jak najmniejszej ilości doświadczeń, które będą prowadzone. Należy doprowadzić do optymalizacji parametrów wyrobu oraz procesu produkcyjnego. Kluczową sprawą będzie znalezienie takich danych, które doprowadzą do maksymalizacji jakości, wydajności oraz minimalizacji zmienności procesu.
 
W ramach sterowania procesem produkcyjnym należy stosować obserwację odchyleń zmiennych diagnostycznych między wartościami nominalnymi. W ten sposób można wykryć systematyczne odchylenia rzeczywistych wartości przeciętnych od zadanych wartości nominalnych. Oprócz tego można określić nadmierną zmienność rzeczywistych wartości w ramach obserwowanych zmiennych diagnostycznych.
 
W swojej działalności przy planowaniu eksperymentu staramy się zawsze wykorzystywać nowoczesne rozwiązania, które będą maksymalizować efektywność prowadzonych eksperymentów i doprowadzą do uzyskania możliwie najbardziej precyzyjnych wyników. Zlecając nam prowadzenie badań osiągnąć możecie rzeczywiście precyzyjny wynik, który ułatwi tanią i efektywną produkcję.