Oznaczanie mykotoksyn

Oznaczanie mykotoksyn

Mykotosyny to wtórne metabolity pleśni, która pojawia się na roślinach uprawnych. Rozwojowi pleśni sprzyjać będzie ciepło, wilgoć i dostępność pokarmu, którym pleśń będzie się odżywiać. Najczęściej będzie to skrobia. Pojawienie się pleśni tego typu na roślinach najczęściej związane jest z ciepłymi latami, które są przerywane obfitymi ulewami. Przy okazji pojawienia się wilgoci w wysokiej temperaturze bardzo szybko rozpoczyna się pleśń, której rozwój jest trudny do zatrzymania. Kluczową sprawą będzie również dostępność substratu w postaci skrobi w odpowiedniej ilości.
 
Prowadząc badania laboratoryjne w zakresie żywności pochodzenia roślnnego od lat zajmujemy się oznaczaniem mykotoksyn dla naszych klientów. Obecnie przeprowadzamy tego typu badania w oparciu o nowoczesne metody badań tj. wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), oraz chromatografię cieczową z tandemową spektormetrią mas (LC-MS/MS), które dają najlepsze poziomy oznaczalności i wykrywalności.Wyniki są zapisywane w komputerowym rejestrze, dzięki czemu klienci mają  możliwość uzyskiwania szybkiego dostępu do wyników poprzez stronę www.
 
W oznaczaniu mykotoksyn staramy się regularnie wykorzystywać innowacyjne metody badań, które mogą przynieść możliwie najbardziej wiarygodne wyniki. Dlatego monitorujemy zmieniający się rynek i sięgamy po wszystkie nowe pojawiające się rozwiązania. Wszelkie testy, które można wykorzystać są przez nas sprawdzane i jeśli uzyskiwane wyniki są wiarygodne staramy się również zacząć z nich korzystać. Dla naszych klientów realizujemy kompleksowe badania żywności, w ramach których szczególnie dokładnie dokonywana jest analiza ziarna, na których mykotoksyny mogą się najszybciej rozwijać ponieważ dostępna jest dla nich skrobia, na której będą żerować. Zlecając nam oznaczenie mykotoksyn możecie oczekiwać szybkiego badania i precyzyjnego wyniku.