Opiniowanie sprawozdań i wniosków wytwórców energii w obszarze kogeneracji

Opiniowanie sprawozdań i wniosków wytwórców energii w obszarze kogeneracji

Usługa kierowana jest do wytwórców energii w obszarze wysokosprawnej kogeneracji występujących do Urzędu Regulacji Energetyki o wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Polcargo International posiada certyfikat akredytacji PCA nr AC 147 w zakresie opiniowania w obszarze kogeneracji oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o przyznanie świadectw pochodzenia z kogeneracji i wniosków wytwórców energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Pobierz wniosek o przeprowadzenie opiniowania w obszarze kogeneracji.

Polcargo International świadczy usługi zgodnie z Ogólnymi warunkami opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji