Badanie odpadów

Badanie odpadów i oznaczanie wartości opałowej śmieci

Dążenie do wykorzystywania odpadów jako surowców jest silnie zauważalne już od dłuższego czasu. Widać wyraźnie, że od dawna podejmowane są próby, które mają doprowadzić do różnego rodzaju wykorzystywania powstających śmieci. Wśród możliwych form pojawia się między innymi potraktowanie opadów jako surowców opałowych. Tego typu próby pojawiały się już dość dawno, jednak dopiero od pewnego czasu na poważnie zaczęto się tym zajmować i obecnie rzeczywiście śmieci stają się chętnie wykorzystywanym opałem.
 
Wyznaczenie wartości opałowej
 
Nasza firma zajmując się różnymi badaniami laboratoryjnymi podjęła również próbę oceny wartości śmieci jako materiału opałowego. Dla naszych klientów prowadzimy badania pozwalające na oznaczenie wartości odpadów jako paliwa. Staranne przeprowadzenie tego typu badań wymaga profesjonalnego podejścia oraz pełnej oceny tych elementów, które stać mają się biomasą. Śmieci to wytwór o zróżnicowanym charakterze, którego nie będzie można określić w sposób jednoznaczny. Pod tym pojęciem znajdą się różne materiały, które w procesie obróbki termicznej mogą reagować w zróżnicowany sposób.
 
Chcąc oznaczyć wartość opałową śmieci musimy podjąć kompleksowe działania pozwalające ostatecznie ocenić, jak może zostać potraktowany dany materiał. Proces badania zaczyna się od określenia ciepła spalania, które oznacza ilość ciepła jaka będzie się wydzielać w trakcie spalania w bombie kalorymetrycznej w atmosferze tlenu w przeliczeniu na jednostkę paliwa. Jeśli uda się określić ciepło spalania i uzyska się końcowe produkty w postaci tlenu, azotu, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, wody w stanie płynnym i popiół będzie można przejść do wyznaczenia wartości opałowej, która jest w rzeczywistości dla nas najistotniejsza. I tak wartość opałowa to ciepło spalania, które zostanie pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej w czasie spalania z paliwa i wody, która powstaje z wodoru znajdującego się w paliwie. Ostatecznie w ten sposób możemy określić jaką wartość opałową wykazują konkretne śmieci, które w tym przypadku określić można ogólnym pojęciem paliwa stałego.
 
Prowadzone przez nas badania związane z oznaczeniem wartości opałowej oparte zostają o nowoczesne kalorymetry, dlatego nasi klienci mogą liczyć na doskonale wykonaną usługę, które pozwoli w sposób precyzyjny ocenić śmieci oraz możliwość ich wykorzystywania jako materiału opałowego. Do badania ciał stałych stosuje się dokładniej tak zwaną bombę kalorymetryczną, która pozostaje również w dyspozycji naszej firmy. Dzięki niej uzyskiwane wyniki rzeczywiście można traktować jako wiarygodne.
 
Naszym dążeniem jest uzyskiwanie kompleksowych wyników, które będą konkretnie określały możliwości opałowe śmieci. Dlatego udoskonalmy metodologię działań, na poszczególnymi badaniami zajmują się wyłącznie dobrze przygotowane osoby, które są w stanie profesjonalnie zinterpretować uzyskiwane w bombie kalorymetrycznej wyniki. To właśnie sprawia, że zlecając nam przeprowadzenie badań oczekiwać można wiarygodnego wyniku.