Badania mięsa i wędlin

Badania mięsa i wędlin

W naszym kraju spożycie mięsa i wędlin utrzymuje się na wysokim poziomie. Przywiązania do tego typu żywienia jest rzeczywiście mocno zauważalne. Jednocześnie coraz częściej przy zakupie wędlin czy mięsa konsumneci zwracają uwagę nie tylko na cenę oferowanych nam produktów. Coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jakość oferowanych produktów. Polcargo International od lat świadczy usługi  oceny sensorycznej produktów, ale też i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych żywności. Oba te czynniki mają wpływ na postrzeganie jakości produktów oferowanych przez producentów – nie wspomniawszy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Prowadzenie badań laboratoryjnych, którymi się zajmujemy odbywa się w nowoczesnych laboratoriach, gdzie posiadamy pełne zaplecze badawcze. Posiadając kilka laboratoriów na terenie całej Polski jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim naszym kontrahentom profesjonalną obsługę i szybko prowadzone badania.
W sposób unikalny łączymy wiedzę nie tylko z zakresu badań laboratoryjnych, sensorycznych, mikrobiologicznych, pobierania próbek, ale też systemów zarządzania w przemyśle spożywczym. Tu wykorzystnujemy fakt, że jako jedyna firma w Polsce posiadamy cztery różne akredytacje.
Oferujemy naszą ofertę badań laboratoryjnych dla zakładów mięsnych, które przed wprowadzeniem produktów do obrotu muszą zadbać o ich odpowiednią jakość zgodnie z narzuconymi normami i w ten sposób pomożemy określić, czy produkt, który ma zostać oferowany ogółowi klientów będzie spełniał normy obowiązujących przepisów. Posiadany przez nas nowoczesny sprzęt to gwarancja przeprowadzenia badań w sposób profesjonalny z zachowaniem niezwykłej dokładności, które umożliwi wykrycie wszystkich nieprawidłowości, które mogą się pojawić w procesie produkcji mięsa i wędlin. Jakość tych produktów będzie zaś miała ogromne znaczenie dla zdrowia osób, które zdecydują się je zakupić, dlatego warto przeprowadzać regularne kontrole jakości.