Badania i laboratorium mikrobiologiczne

Badania i laboratorium mikrobiologiczne

Nowoczesne laboratoria, które pozostają w dyspozycji naszej firmy to najlepsza gwarancja naszych możliwości. Nieustannie poprawiamy jakość realizowanych usług i staramy się zajmować szerszym spektrum analiz, które będą w stanie usatysfakcjonować naszych klientów. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do podstawowego badania żywności czy produktów chemicznych, ale również zajmujemy się badaniami mikrobiologicznymi, które w wielu przypadkach są jedynym możliwym sposobem na sprawne wykrycie drobnoustrojów chorobotwórczych.
               
Istota badań mikrobiologicznych
 
Niezależnie od zakresu wykonywanych badań istotą rzeczy jest wykrycie drobnoustrojów chorobotwórczych i oznaczenie ich wrażliwości na antybiotyki. Tego typu badania, jeśli mają przynieść rzeczywiście wiarygodne wyniki muszą zostać przeprowadzone w procesie składającym się z kilku etapów. Na początku należy stworzyć optymalne warunki do wzrostu i namnażania się drobnoustrojów. Uzyskanie odpowiedniej hodowli daje możliwość przeprowadzenia dalszych, dokładnych analiz. Badanie polega na izolacji i identyfikacji konkretnych mikroorganizmów przy użyciu odpowiednich testów manualnych, półautomatycznych bądź też automatycznych. Ważnym elementem dalszej analizy jest określenie wrażliwości wyizolowanego drobnoustroju na antybiotyki i inne substancje przeciwbakteryjne.
Nasze laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt, który zdecydowanie ułatwia prowadzenie tego typu badań i sprawia, że mogą zostać zrealizowane dużo sprawniej. Regularnie podejmujemy działania, które mają sprawić, że badania mikrobiologiczne, realizowane w naszym laboratorium  będą wykonywane efektywniej i dokładniej. Nieustannie dbamy o to, by nasz personel kształcił się i gwarantował profesjonalną realizację wszystkich badań.
 
Jeśli zdecydujecie się na badania mikrobiologiczne możecie oczekiwać, że nasze laboratoria rzeczywiście są świetnie przygotowane do ich wykonywania. Nie ograniczamy się jedynie do znanych od dawna metod ale nieustannie się rozwijamy poszukując wszelkich pojawiających się nowości, które mogą wpłynąć na wyższą jakość realizowanych zadań i zdecydowanie większą dokładność przeprowadzonych badań.